Restider i korridoren

Europakorridoren krymper avstånd.

Minskade avstånd betyder att företagen får tillgång till större marknader och därmed till nya möjligheter. Den enskilda människan kan t ex bo billigare och bättre på avstånd från storstaden – utan att tappa de fördelar vad gäller arbete, utbud etc, som den stora staden ger.

Korta restider ökar också möjligheterna till samverkan mellan olika universitet och högskolor – något som i sin tur ökar Sveriges konkurrenskraft i världen.

Uppgifterna på följande sidor är är hämtade från Europakorridoren – Ett bredband för fysiska transporter, Järnvägsgruppen KTH 2003.

Stockholm (liksom Göteborg och Malmö) blir tillgängligt för betydligt fler, utan risk för trafikinfarkter och miljösammanbrott.

fr-sthlm-t

Närmare till Europa

Kartan nedan visar framtida restider till Hamburg för en rad sydsvenska orter och städer.

rest-hamburgRestider till Hamburg

Kartan nedan visar framtida restider till Göteborg för olika sydsvenska orter och städer…

rest-goteborgRestider till Göteborg

…och denna restider till Köpenhamn…

rest-kopenhamnRestider till Köpenhamn

…och här restider till Stockholm.

rest-sthlmRestider till Stockholm

 

Närmare i Sverige och Norden

Också lokalt och regionalt kortar Europakorridoren dramatiskt restiderna. Med en restid på 54 minuter kan halmstadsstudenten utan vidare läsa i Köpenhamn. Jönköpingsbon kan arbeta i Göteborg när resan bara tar 40 minuter. Företagaren i Trollhättan är hos kunden i Köpenhamn på bara dryga 2 timmar.

narmre-i-sv-o-nord

 

restidsvinster-i-procent

Restidsvinster – i procent.