Detta är Europakorridoren – tillväxtregionen Stockholm – Hamburg

65% av BNP

I Europakorridoren produceras ca 65% av Sveriges BNP.
Här finns alltså en mycket stor andel av Sveriges mest expansiva näringsliv – och merparten av landets arbetstillfällen.

80% av alla som studerar

Här finns också huvuddelen av den högre utbildningen:
80% av alla svenskar som studerar på universitet eller högskolor gör det inom Europakorridoren.

75% av Sveriges befolkning

Inom 60 minuters restid från korridorens kärna (d v s stationerna utmed Europabanan och Götalandsbanan) bor ca 75% av Sveriges befolkning, 6,8 miljoner människor. Europakorridoren har en hög befolkningstäthet: 4-5 gånger tätare än riket som helhet. Ändå gynnar en utbyggnad av Europakorridoren de delar av Sverige som är glest befolkade.

20 miljoner invånare

I hela Europakorridoren bor ca 20 miljoner människor.