Ett modernt trafiksystem bygger på samverkan

De två höghastighetsbanorna i Europakorridoren kompletteras av ett nät av anslutande snabbtåg, regionaltåg och lokaltåg.  Dessutom samverkar nätverket med andra transportmedel – bil, buss, flyg och sjöfart.

Både nya och idag befintliga banor behövs och nyttjas i den utbyggda korridoren, för att skapa en maximal effektivitet för såväl personresor som godstransporter.

nya-tag-i-sv

Källa: ”NYA TÅG I SVERIGE – AFFÄRSMÄSSIG ANALYS
Ett robust och klimatsmart transportsystem på järnväg” – 1SJ, Green Cargo m fl, 2008