Ett modernt trafiksystem

Behöver Sverige verkligen ett modernt trafiksystem?

rals2

Dagens trafiksystem är föråldrat. Grundstrukturen i Sveriges nuvarande järnvägssystem är densamma som när järnvägen först byggdes, för 150 år sedan.
Därför måste tåg med olika hastigheter samsas om samma spår, vilket skapar köer och väntetider. Det föråldrade svenska järnvägssystemet skapar på detta sätt varje år 13 miljoner förseningsminuter – det motsvarar 25 års förseningar per år.

Tågen ska gå där människorna och företagen finns. 

De många företagen och arbetsplatserna finns i korridorerna utmed bl a E4:an och riksväg 40. Här måste också järnvägen finnas.

Dagens trafikstruktur gynnar några få storstadscentra.

Ett modernt trafiksystem ger förutsättningar för många regioner att samverka och utveckla boende, näringsliv, utbildning och fritid.

green

Kapacitetsbrist. 

Tågen trängs på spåren. Godstrafiken får stå tillbaka för persontrafiken. Näringslivet tvingas idag flytta sina transporter från järnväg till landsväg.

vid-station

Antalet resor ökar.

De flesta personliga möten gäller kvalificerad kunskapsöverföring. Allt fler arbetar med kvalificerade tjänster. Behovet av kvalificerade möten – och därmed av tjänsteresor – kommer därför att öka.

En del av Europa. På kontinenten finns redan höghastighetsbanor – och fler byggs kontinuerligt. Det är ett uttalat europeiskt intresse att Norden och Sverige ansluter till denna utveckling.