Europakorridoren och TEN

ten

Europakorridoren ingår som en del i TEN-projektet Den Nordiska Triangeln.

TEN betyder Trans European Network och står för totalt 30 stora projekt med syfte att förbättra och utveckla kommunikationerna i Europa. TEN-projektens huvudman är EU.

Den Nordiska Triangeln – TEN-projekt nr 12 – ska binda samman södra Sverige, Norge, Finland, östra Danmark och norra Tyskland på ett nytt sätt, och därmed skapa helt nya förutsättningar för utveckling och ökad tillväxt.

Ovan visas samtliga 30 TEN-projekt i en bild.