HH-tunneln – nödvändig länk som sluter Sundsringen

nyHH

En tunnel mellan Helsingborg och Helsingör ger två avgörande vinster:

– Framför allt skapas tillräcklig kapacitet för en tågtrafik i tillväxt, mellan Sverige och kontinenten. Öresundsbron Malmö-Köpenhamn har kapacitet för dagens behov, men kommer inte att klara en framtida ökad trafik. Redan 2008 sade Banedanmark nej till ansökningar om fler godståg på bron, med hänvisning till kapacitetsproblem på och kring Öresundsbron.
– Idag finns fasta förbindelser runt nästan hela Sundet – men mellan Helsingborg och Helsingör endast färjor.
HH-tunneln blir längre än tunneln mellan Kastrup och Pepparholmen. Tunneln måste gå under Helsingborg och Helsingör förutom under själva sundet.
Med HH-tunneln sluts Sundsringen. Öresundsregionen växer och får ny kapacitet för utveckling och tillväxt.

hh2

Mellan Helsingborg och Helsingör är Öresund som smalast – städerna åtskiljs av ca 4 km vatten. Flera olika sträckningar för tunnel diskuteras, men oavsett sträckning kommer den att få ungefär samma längd som tunneln mellan Kastrup och Pepparholmen.