Korridoren är 60 + 60 minuter bred

60+60-ny

Europakorridoren är lika bred som man kan resa på 60 minuter från de planerade stationerna utmed Europa-banan och Götalandsbanan.

Genom anslutande tåg som går både på de nya och de idag befintliga banorna och som samverkar med andra transportmedel – bil, buss, flyg och sjöfart – ökar tillgängligheten långt utanför korridoren.