Restider i korridoren

Europakorridoren krymper avstånd.

Minskade avstånd betyder att företagen får tillgång till större marknader och därmed till nya möjligheter. Den enskilda människan kan t ex bo billigare och bättre på avstånd från storstaden – utan att tappa de fördelar vad gäller arbete, utbud etc, som den stora staden ger.

Korta restider ökar också möjligheterna till samverkan mellan olika universitet och högskolor – något som i sin tur ökar Sveriges konkurrenskraft i världen.

Uppgifterna på följande sidor är är hämtade från Europakorridoren – Ett bredband för fysiska transporter, Järnvägsgruppen KTH 2003.

Stockholm (liksom Göteborg och Malmö) blir tillgängligt för betydligt fler, utan risk för trafikinfarkter och miljösammanbrott.

fr-sthlm-t