Vad kostar det att vänta?

krona

Samhället betalar:

Oftast tänker och räknar vi på vad som händer om vi gör någonting; t ex bygger en höghastighetsjärnväg.
Men det går också att tänka på ett motsatt sätt: Vad händer om vi inte satsar?
Det gjorde verket för näringslivsutveckling, Nutek, när man 2007 räknade på vad det kostar samhället att vänta med investeringar i infrastruktur i storstäderna.
Svaret blev att det bara fram till år 2020 kostar 70 miljarder kronor att vänta med sådana satsningar.
Så vad kostar det att inte bygga ett modernt, effektivt och miljövänligt trafiksystem i Europakorridoren?
Vad kostar sämre villkor för företagen, sämre konkurrenskraft än övriga Europa, sämre valmöjligheter vad gäller arbete och utbildning? Vad kostar längre restider? Vad kostar omodern trafik för vår miljö?
Satsningar på en bättre infrastruktur drar väldiga kostnader, det är sant. Men erfarenheten visar också att investeringar i infrastruktur alltid betalar sig. Infrastruktur skapar nämligen mer än sänkta transportkostnader och ökad tillförlitlighet. Ofta snabbt, och alltid i ett långt perspektiv.
Onödig väntan innebär bara en kostnad. Pengarna vi betalar för att vänta får vi aldrig tillbaka.

applen

Näringslivet betalar:

Ska Sveriges näringsliv vara livskraftigt måste vi ha en infrastruktur som stödjer företagens utveckling.
Infrastrukturen måste också anpassas till samhällets omvandling och det på ett sätt som bidrar till större marknader och mer slagkraftiga regioner.
Tillgång till ett trafiksystem med effektivitet, tillförlitlighet och stor kapacitet är en förutsättning för att Sverige och svenskt näringsliv ska kunna konkurrera.
När viktiga infrastrukturprojekt dröjer, betalar näringslivet i form av uteblivna affärer och sämre tillgång till kvalificerad arbetskraft. När omvärlden satsar och förstärker sin konkurrenskraft, krymper det svenska näringslivets möjligheter och marknad.
Alternativet till en modern infrastruktur är därför – dessvärre – inte stillastående utan tillbakagång.

segels

Du betalar:

Under lång tid har Sverige investerat mindre i infrastruktur än övriga europeiska länder.
Eftersom den svenska ekonomin är beroende av att människor kan förflytta sig mellan boende och arbete och att varor och tjänster kan flöda fritt, påverkar detta också dig.
Du betalar för de uteblivna satsningarna med ett mindre utbud av tillgängliga jobb. Med mindre möjligheter att bo där du vill. Med ett mindre och dyrare utbud av varor och tjänster. Och med längre tid på vägen, på tåget och i bussen.