Sverige har inte råd att säga nej till snabb järnväg

Debatt Motstridiga besked från Trafikverket äventyrar hela den planerade höghastighetsbanan Stockholm-Göteborg-Malmö. Nu måste partierna…

politikerna lägga partipolitiken åt sidan och komma överens om att bygga en höghastighetsjärnväg för minst 320 km/h.

För att inte skjuta

Läs mer!

Nu tar Greater Copenhagen nästa steg 


En tunnel mellan Danmark och Hamburg och en väl digitaliserad region. Det är några av satsningarna som Heino Knudsen ska driva framåt för…

i Öresund 
Projektet med att bygga en tunnel för både motor- och järnvägstrafik under Fehmarn Bält-sundet har planerats i många år. Men

Läs mer!

Italiensk godsservice med höghastighetståg startklar

Statliga italienska järnvägsoperatörens dotterföretag Mercitalia presenterade sin nya snabba höghastighetsservice för godstransporter vid…

Italiensk godsservice med höghastighetståg startklar

Läs mer!

Ledare – Förfallen infrastruktur är ett politiskt misslyckande

Text: John Hardwick

Här har vi ett reportage om reinvesteringen av den så kallade Getingmidjan i Stockholm. En första etapp är avslutad…

också att 193 miljarder kronor skall användas till nya järnvägsprojekt inom perioden. Det är nya järnvägar Göteborg-Borås, Järna-Linköping (

Läs mer!

Stopp för studie om nytt tågstopp i Jönköping

Trafikverket stoppar lokaliseringsstudien om Jönköping som knutpunkt för höghastighetståg. Beskedet oroar politiker i kommunen.
– Detta är…

I decennier har arbetet pågått för att få en höghastighetsjärnväg i södra Sverige och att Jönköping ska bli en av knutpunkterna. Nu står

Läs mer!

Prioritera Borås–Göteborg

I dag finansieras transportinfrastruktur via anslag, budget för budget – år för år. Men det lämpar sig inte för nya stambanor, anser…

tar bilen. Med en modern dubbelspårig järnväg kan restiden mer än halveras.

En höghastighetsjärnväg mellan våra tre storstäder gynnar

Läs mer!

Lägre hastighet för Ostlänken – byggs för 250 km/h

Nu sätter Trafikverket ner foten när det gäller hastigheten för den tilltänkta höghastighetsjärnvägen Ostlänken.

km/h ändå mycket bra och med den ökade kapaciteten Ostlänken innebär ges goda förutsättningar för ökad integration mellan Östergötland och

Läs mer!

Klockan klämtar för svensk ödesfråga

Sverige behöver mer och bättre fungerande järnväg. Nu finns det även en riksdagsmajoritet för höghastighetstågen. Det bör drivas igenom. I…

Gustavsson
Näringspolitisk chef Västsvenska Handelskammaren
 
Markus Ottemark
Ansvarig infrastruktur Västsvenska Handelskammaren
Larmet om

Läs mer!

Bygg ut stambanorna

Debatt Vi vill se fullt utbyggda nya stambanor från Stockholm till Malmö respektive Göteborg, skriver Johan Andersson (S) och Mats…

över 1 000 miljarder. Kan man låna pengar till att bygga ny järnväg? Det tyckte finansminister Gripenstedt när de första stambanorna för

Läs mer!

Höghastighetståg en klimatvinst

Påståendet att det tar lång tid innan ett bygge av järnväg betalar sin klimatskuld stämmer inte. För en projekterad höghastighetsbana i…

för att jämna ut terrängen. Att bygga höghastighetsjärnväg är inte nämnvärt dyrare än att bygga vanlig järnväg, men ger mycket högre

Läs mer!