Flera miljarder satsas på kollektivtrafiken i Göteborg

Göteborg Två nya förbindelser över älven, flera busslinjer och åtta cykelbanor. Staten går in med miljarder för satsningar på Göteborg i…

.

Satsningar på 7,2 miljarder

Förutom att förhandla utbyggnaden av höghastighetståg ingår det i Sverigeförhandlingen uppdrag att förhandla

Läs mer!

”Förslaget ger Nyköpingsborna tätare turer till Skavsta”

Trafikverket bekräfar att en ny sträckning av bibanan från Nyköping till Skavsta är under utredning. Restiderna skulle visserligen bli…

tänker Trafikverket nu om.

– Det innebär en begränsning för både höghastighetstågen och för de snabba regiontågen. Med den lösningen måste

Läs mer!

Danska transportministern vill ha fast HH-förbindelse – men bara för bilar

Både Danmarks transportminister Ole Birk Olesen (LA) och Henrik Fritzon (S), Region Skånes ordförande, vill att en fast förbindelse mellan…

.

– Det står långt ner på min prioriteringslista att lägga ytterligare miljoner på järnvägar, när de flesta danska resenärerna använder de

Läs mer!

”Så blir snabbtåg en motor för tillväxt och innovation”

Vi lägger nu några angelägna förslag som baseras på Sverigeförhandlingens regiondialoger.

. Ingen kommun kan luta sig tillbaka i tron att tåget ensamt löser allt.

Läs också

Höghastighetstågen behövs för en hållbar framtid

Genom

Läs mer!

Kolmårds-tunneln planeras för fullt

Norrköping Nya dubbelspåret Ostlänken kommer att dras i en tunnel under Kolmården. Just nu sammanställer Trafikverket synpunkter som inkom…

buller kommer att påverka omgivningen, säger han.

BILD: Mikael Strand | Ostlänken ska byggas 2017-2028. Runt 2020-2021 beräknas bygget av

Läs mer!

Zaha Hadid Architects completes first phase of high-speed rail station in Naples

Zaha Hadid Architects has completed the first section of a new high-speed train station on the outskirts of southern Italian city Naples,…

Naples, which is set to open this weekend.

Napoli-Afragola High Speed Train Station was conceived as a bridge, with the concourse elevated

Läs mer!

Nu fattas beslut om Nyköpings kommuns yttrande på Ostlänkens spårlinje

Nyköpings kommun är remissinstans till Trafikverket och 12 juni ska Kommunstyrelsen fatta beslut om förslaget på yttrandet som gäller…

. Som också påpekar att Trafikverket bör arbeta med frågan om kopplingen Ostlänken och TGOJ-banan så att banornas användning ses utifrån en

Läs mer!

Byter spår om järnvägen

Sverigeförhandlingen har presenterat ett nytt förslag kring utbyggnaden av järnvägen.
Då höghastighetsjärnvägen verkar dra ut på tiden vill…

fått i uppdrag av regeringen att arbeta för att det byggs en höghastighetsjärnväg mellan Sveriges tre största städer. I nuläget är det dock

Läs mer!

Här ska Ostlänken gå

När Ostlänken ska gå förbi Tystberga kommer den att korsa vattentäkten som ger dricksvatten till Tystbergaborna. Följs hur spåret för…

Läs mer!

Trafikverket arrangerar seminarium om HH-järnväg

Trafikverket har i samarbete med Sveriges Byggindustrier under våren 2017 genomfört en studie för höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund. Den…

samarbete med Sveriges Byggindustrier under våren 2017 genomfört en studie för höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund. Den 13 juni presenteras

Läs mer!