Virtuell inblick i SJ:s framtid

Östergötland Ett chip i handen och tågresan är klar. Det är ingen science fiction utan en av de tekniska lösningar som SJ rustat sig med…

två timmar är många östgötar villiga att spendera på SJ:s tåg. Med de nya höghastighetstågen kommer resan till Stockholm gå på 45 minuter

Läs mer!

Danmarks transportminister öppnar för HH-förbindelse

Efter att den danska regeringen i många år sagt nej till ytterligare en bro eller tunnel över Öresund gläntar nu transportminister Ole Birk…

Ole Birk Olesen i ett skriftligt uttalande till Børsen.

Sveriges infrastrukturminister Anna Johansson (S) uppger för tidningen att det för

Läs mer!

Fortfarande ovisst om Ostlänken

LINKÖPING Det dröjer ytterligare något år innan det klarnar hur Ostlänken ska dras genom Linköping.

, säger Einar Schuch.

Ostlänken är en första del i den höghastighetsjärnväg som Regeringen beslutat ska byggas från Stockholm via Jönköping

Läs mer!

Transeuropa v.20 (DK)

VELKOMMEN TIL DENNE UGES UDGAVE AF TRANSEUROPA, DER, I DENNE UGE, ER ÆNDRET TIL LETBANEMAGASINET (SE VEDHÆFTEDE), DER BLEV PRÆSENTERET, SOM TRYKT UDGAVE, I GÅR PÅ BANEBRANCHENS KONFERENCE I KØBENHAVN.

TRANSEUROPA. UGE 20

Nytt förslag för järnväg till Borås

Det kan bli ny järnväg mellan Göteborg och Borås fortare än väntat, enligt ett nytt förslag från Trafikverket. Planen har lagts fram i…

, och Trafikverket inledde arbetet med En ny generation järnväg, det vill säga höghastighetsbanor Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö

Läs mer!

Ostlänken kan ge Södertälje 20000 nya bostäder

En höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping innebär nya bostäder och fler arbetstillfällen i Södertälje. Beräknad kostnad ligger på…

järnvägssträckan ska minska restiderna för pendlare avsevärt eftersom den byggs för höghastighetståg,som ska kunna framföras i 300 km/h. Man

Läs mer!

"Stort lyft för Ljungby om vi fick höghastighetståg"

Ljungbys kommunalråd Magnus Gunnarsson lyrisk Ljungby Järnvägsexperten Per Corshammar tror att Ljungby kan få en station för…

att Ljungbys enda chans ligger i att man får en station med stopp för höghastighetståg som kan gå i 320 kilometer i timmen.

Och han menar

Läs mer!

Detaljplaner för Ostlänken

PLANER Företag i Slottshagen, Karlsro och Ingelsta berörs när kommunen nu drar igång detaljplanearbetet för höghastighetsjärnvägen…

Läs mer!

Nyheter från stadsplaneringsnämnden

Under stadsplaneringsnämndens sammanträde den 25 april togs det beslut om bland annat detaljplanearbetet för Ostlänken samt för option inom…

av kvarterets planlagda 15 hektar.

Ostlänken
Norrköpings kommun påbörjar nu detaljplanearbetet för Ostlänken. Stadsplaneringsnämnden ger i

Läs mer!

Tågbuller – ett problem för de boende

I landets större städer projekteras tiotusentals bostäder nära järnvägsspåren. I Norrköping till exempel planeras en ny stadsdel med 6 000…

det idag bostäder nära stambanan i Norrköping och fler planeras. När Ostlänken byggs vill kommunen bygga 6 000 nya hem i stationens närhet.

Läs mer!