Norrköping utvecklas med Ostlänken

Debatt För lönsamheten behöver även höghastighetstågen stanna i Norrköping och Linköping, skriver

Norrköping utvecklas med Ostlänken Debatt För lönsamheten behöver även höghastighetstågen stanna i Norrköping och Linköping, skriver debattören.

Läs mer!

Vill ha boråsarna med på tåget

Det är framför allt viktigt att Götalandsbanan ger en snabb och tät regionaltrafik mellan Borås och Göteborg, även när järnvägen är fullt utbyggd.

…ha boråsarna med på tåget Det är framför allt viktigt att Götalandsbanan ger en snabb och tät regionaltrafik mellan Borås och Göteborg, även…

Läs mer!

Knyt ihop snabbtåget med högskoleorterna

Sverigeförhandlingen. Den nya höghastighetsbanan bör dras så att den knyter ihop så många universitets- och högskoleorter som möjligt.

…behov av fysiska möten. Byggandet av en ny stambana för höghastighetståg i Sverige måste ses som en nationell satsning i klass med byggandet…

Läs mer!

Kina och Belgien beställer nya tåg för miljarder

Bombardiers joint venture i Kina har fått en order på 80 höghastighetsvagnar i sovtågsversion och i Belgien har Bombardier tillsammans med Alstom tecknat ramavtal om leverans av 1 362 dubbeldäckarvagnar.

…marschhastighet på 250 km/h. Det är Bombardiers andra order på höghastighetståg i sovtågsversion. Den första tilldelades 2007 och avsåg 20 16-vagnars…

Läs mer!

Framtidens tågtrafik måste vara integrerad

Region Jönköpings län är starkt engagerad i satsningen på de nya höghastighetsjärnvägarna. Jönköping blir en central knutpunkt för snabbtågen mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.

…län är starkt engagerad i satsningen på de nya höghastighetsjärnvägarna. Jönköping blir en central knutpunkt för snabbtågen mellan Stockholm,

Läs mer!

Ska tågresandet fördubblas?

I morgon släpper och kommenterar Region Jönköpings län rapporten över länets framtida trafikeringsmodell. Hur ser möjligheterna ut när höghastighetsjärnvägen förväntas dubbla tågresandet?

…framtida trafikeringsmodell. Hur ser möjligheterna ut när höghastighetsjärnvägen förväntas dubbla tågresandet? Trafikverket har föreslagit en…

Läs mer!

Dubblerad tågtrafik sedan 1990

Det går dubbelt så många tåg i dag jämfört med 1990. Dessutom går tågen 20 procent snabbare. Ändå är biljettpriserna inte särskilt mycket högre nu än då. Det hävdas i en analys gjord av Järnvägsgruppen vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm.

…Transportstyrelsen. Sedan 1990 har man satsat en hel del på ny infrastruktur vilket har ökat järnvägsmarknaden. Under perioden har den svenska…

Läs mer!

Besked om höghastighetsjärnväg i februari

I februari 2016 kommer det avgöras var den nya höghastighetsjärnvägen i södra Sverige ska gå. Vaggeryds kommun har tillsammans med Markaryd, Ljungby, Värnamo och Jönköping jobbat för en västlig sträckning under benämningen Raka spåret.

Jönköping kommer bli en knutpunkt för höghastighetstågen där även Götalandsbanan mellan Stockholm och Göteborg kommer passera. Förhoppningar finns…

Läs mer!

Tågresor har blivit mer prisvärda

Trafiken har dubblerats och tågen går dessutom 20 procent snabbare samtidigt som priserna inte har stuckit iväg.

…Transportstyrelsen. Sedan 1990 har man satsat en hel del på ny infrastruktur vilket har ökat järnvägsmarknaden. Under perioden har den svenska…

Läs mer!

”Se över organisationen”

Regeringen bör närmare överväga och ta ställning till vad dagens och framtidens järnvägsnät ska användas till.

…förändringar. Mot bakgrund av kommande satsningar på nya stambanor för höghastighetståg, menar jag att det krävs en förändrad modell för marknadstillträde…

Läs mer!