Stora satsningar på infrastruktur

Efter drygt åtta år med en borgerlig nedskärningsagenda så står Sverige inför stora utmaningar. Nu sätter vi stopp för den negativa utvecklingen och påbörjar vändningen. Sverige måste hålla ihop.

…järnvägsnät slår också mot svensk basindustris godstransporter. Byggandet av Ostlänken kommer att ge stora effekter för regionen. Höghastighetståg som…

Läs mer!

Infrastrukturkommissionen: Måste infrastruktur ägas av staten?

Igår presenterade Infrastrukturkommissionen sin slutrapport där man ger flera konkreta förslag till regeringen. Kommissionen konstaterar att med fler alternativ i sättet att organisera och finansiera infrastruktur kan vi få både fler innovationer och ökad effektivitet.

…timmar. I förslaget finansieras och organiseras de nödvändiga delarna; höghastighetståg, depåer och spårinfrastruktur genom att kommuner, regioner,

Läs mer!

Med höghastighetståg mot framtiden

En ny höghastighetslinje Stockholm-Öresundsregionen-Hamburg, handlar inte endast om tåg med få stopp, utan också om regionala trafiklösningar och tåg som stannar även på mindre stationer.

Med höghastighetståg mot framtiden En ny höghastighetslinje Stockholm-Öresundsregionen-Hamburg, handlar inte endast om tåg med få stopp, utan…

Läs mer!

900 nya bostäder vid tågcentralen

Mölnlycke Nya bostadshus och en helt ny huvudled i centrum. Det är några av kommunens planer för Mölnlycke i samband med den nya järnvägen. Förra veckan var det en kommundelsstämma där samhällsbyggnadskontoret presenterade tänkbara framtidsplaner för bland annat Mölnlycke centrum.

…Sverigeförhandlingen. Härryda kommun vill vara med och finansiera Götalandsbanan och visar på möjligheten att bygga förutsatt att Götalandsbanan

Läs mer!

Pri­vat Öre­sunds­bro för ny in­fra­struk­tur?

Opinion

…nya investeringar i nödvändig infrastruktur. Både satsningen på höghastighetståg, upprustning av befintliga järnvägar och andra stora projekt…

Läs mer!

”Här ligger Japan långt framme”

Insändare Svar till signaturen En som undrar: En gång per mandatperiod genomför riksdagens utskott en längre studieresa för att få inblick och se olika lösningar runt om i världen på de frågor som respektive utskott har att hantera.

…Kina med tonvikt att studera hur införandet av höghastighetståg har påverkat civilsamhället Trafikutskottet har ansvar för följande politikområden:

Läs mer!

Öka entusiasmen för höghastighetståg

Det behövs ökad entusiasm för höghastighetståg och framför allt en ökad förståelse för så få stopp som möjligt, anser

…stopp som möjligt, anser skribenterna. Visionen om en utbyggnad av Götalandsbanan har varit levande i Västsverige i årtionden. Nu är vi närmare…

Läs mer!

”Tunneln under Fehmarn Bält ritar om kartan, inte bara i Öresundsregionen utan också för hela Sverige.”

Toppdelad Utan investeringar i vägar och järnvägar på den svenska sidan av Öresund uteblir till stor del de positiva effekterna av Fehmarn Bält-tunneln för Sverige.

…kallade Sverigeförhandlingen med målet att Sverige ska bygga höghastighetsjärnväg från Stockholm till Göteborg och från Stockholm till Malmö.

Läs mer!

Låt pensionärer tjäna på järnväg

Att ta beslut och bygga ett nät av höghastighetsbana i Sverige är betydligt roligare än det vardagliga

Det politiska Sverige har nu enats om att vi ska bygga höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Malmö samt Stockholm och Göteborg. Detta med…

Läs mer!

Nya pengar till järnvägen

Debatt En viktig förutsättning för arbete och välfärd i hela landet är fungerande person- och godstransporter, skriver Sven-Erik Bucht och Anna

…inte kommer nå det om inte hela Sverige ges möjlighet att bidra. Sven-Erik Bucht (S) landsbygdsminister Anna Johansson (S) infrastrukturminister

Läs mer!