”Sörmland har aldrig legat så bra till”

Ett 70-tal företagare från Sörmlands näringsliv ska uppmärksammas på hur bra länet ligger i Stockholms

…handlar det om näringslivets möjligheter i samband med byggandet av Ostlänken som genererar 14 000 arbetstillfällen plus all service omkring med…

Läs mer!

Vi vill ha tåg som stannar i Härryda

I en helt färsk delrapport, överlämnad i tisdags från Sverigeförhandlingen till regeringen, får vi veta hur tågtrafikeringen genom vår kommun kan komma att se ut om ett antal år.

…i vardera riktningen. Endast då kan vi acceptera att höghastighetståg passerar Mölnlycke centrum. Rapporten till regeringen visar att man vill…

Läs mer!

Gemensam uppvaktning för Skavsta flygplats

Idag, tisdag, uppvaktar landshövdingen tillsammans med Nyköpings kommunledning och ledningen för Stockholm Skavsta flygplats, regeringens utredare för flygtrafiken i

Styrkor som delegationen kommer att lyfta fram är bland annat Ostlänkens planerade anslutning till flygplatsen och att det finns ett gällande…

Läs mer!

Sätt stopp för avvecklingen av järnvägstrafiken

Järnvägar. Minst fyrtio kommuner i Sverige riskerar få sina järnvägar nedlagda, enligt förslag i en utredning från Trafikverket.

…kronor per invånare i berörda kommuner. Motsvarande belopp för byggandet av Ostlänken är 15 000 kronor. De banor och kommuner som berörs av våra…

Läs mer!

Bygg tågstationen ovan jord

Svar på BT:s artikel om att ”Experter ska utreda tågtunnel i Borås” (BT 29/12) och stationsläge under jord, och svar på Ulf Olssons (S) och Annette Carlsons (M) gemensamma debattartikel (29/12).

…är det smart att utnyttja redan befintlig infrastruktur, genom att Götalandsbanan övertar motorvägens (R40) vägreservat genom Borås, som är den…

Läs mer!

Snabbtåg kan vara i trafik tidigare än väntat

Sveriges första höghastighetståg kan börja köra fem år tidigare än planerat. Det tror HG Wessberg som håller i regeringens stora utredning om höghastighetsbanorna.

Snabbtåg kan vara i trafik tidigare än väntat Sveriges första höghastighetståg kan börja köra fem år tidigare än planerat. Det tror HG Wessberg…

Läs mer!

Det lutar åt västlig bana

ClasGöran Carlsson optimist inför avgörandets dag 1 februari Ljungby Om bara två veckor avgörs det vilken sträckning höghastighetsbanan kommer att ta genom Småland. Då bestäms om århundradets största infrastruktursatsning ska gå förbi Ljungby eller inte.

…skulle kunna kallas för marginalnytta. Starkaste alternativet Alltså, att en ny järnväg ger större effekt om den dras i ett område där det inte…

Läs mer!

Var ska tågen stanna?

Ledare Tät trafik i största möjliga hastighet, med ett fåtal stopp i ett fåtal städer, stärker tågens konkurrenskraft mot flyget, som redan är god.

…till regeringen. Det skulle inte vara bra ifall inte ens bygget av Ostlänken genom östra Sörmland kom igång som planerat. Detta är ju den bäst…

Läs mer!

Attraktivt Östergötland

Arbetet med att göra Region Östergötland till en attraktiv och konkurrenskraftig region för besökare, företag och våra invånare är ett ständigt pågående arbete. Arbetet med att ta fram en besöksnäringsstrategi pågår och regionens kulturplan klubbades under hösten.

…betydande utmaning, men framförallt en stor möjlighet, är byggandet av Ostlänken. Här har regionen en viktig samordnande roll. Med samordning och…

Läs mer!

Klart besked -Ostlänken tuffar på enligt plan

Södertälje.

Klart besked –Ostlänken tuffar på enligt plan Södertälje. Nu sätter infrastrukturminister Anna Johansson (S) ned foten i frågan om Ostlänken.

Läs mer!