”Bygg en ny fast förbindelse i Öresundsregionen”

Öresundsregionen. Öresundsbron och dess anslutningar slår snart i sitt kapacitetstak. Infrastrukturen behöver byggas ut för att…

Läs mer!

SJ-chefen: Vi måste ha höghastighetsbanor

Tågresandet ökar och kapaciteten räcker inte till. Det hävdar SJ-chefen Crister Fritzson som tänker köpa nya tåg för någonstans mellan 4…

Läs mer!

Ljungby kämpar vidare för snabbtåg

Ljungby kommun fortsätter att kämpa för en järnvägsstation.

Läs mer!

Ny organisation som kan ta vid efter Sverigeförhandlingen diskuteras

De avtal som sluts mellan landets kommuner och Sverigeförhandlingen om bostadsbyggande och infrastruktursatsningar löper under lång tid och…

Läs mer!

Stora satsningar på infrastruktur

DEBATT Rätt investeringar i infrastruktur bygger Sverige starkt och hållbart för framtiden. Nu fortsätter vi vårt samhällsbygge. I…

Läs mer!

Viktig pusselbit i Ostlänken – Sweco ska bygga godsbangård i Norrköping

Sweco anlitas i ett omfattande uppdrag av Trafikverket för att utforma en ny godsbangård i Norrköping. Den nya bangården ersätter den…

Läs mer!

”Stoppa inte vår tids stora samhällsbygge”

Höghastighetståg. Kapacitetsbrist och bristande underhåll ställer till problem för järnvägen. Genom att bygga en ny snabb stambana kan vi…

Läs mer!

Rapport: Byggstart Sverige

11 röster om framtidens stambana

Framträdande aktörer från näringsliv, forskning och politik släpper rapport om vinsterna med ny stambana för höghastighetståg i Sverige.

Bland skribenterna finns EU:s Pat Cox, IKEA:s Michael Stjernquist och SJ:s Crister Fritzson.

Läs rapporten här

Nya uppdrag för höghastighetståg

Sverigeförhandlingen har gett Trafikverket två nya uppdrag, som handlar om att utreda eventuella kompletterande åtgärder närmast de tre…

Läs mer!

Nyhetsbrev från Sverigeförhandlingen

Dagens nyhetsbrev handlar bland annat om nya uppdrag till Trafikverket, lagförslag om värdeåterföring, attraktiva stationsmiljöer, täta städer och regeringens infrastrukturproposition.

 

Läs mer här!