Alstom levererar nästa generations höghastighetståg till amerikanska Amtrak

Alstom och Amtrak har idag tecknat ett kontrakt där Alstom ska designa och bygga 28 nya höghastighetståg, som kommer att köras i den…

Läs mer!

Sent kommer tågen

Sverige har Europas sämsta snabbtåg. Att satsa på höghastighetståg är en lösning.

Läs mer!

”Stor osäkerhet kring magnettågen”

För de höghastighetsjärnvägar som planeras nu är magnettåg inte något alternativ. Dels kan det inte kopplas till det nuvarande systemet,…

Läs mer!

Därför blir stambanan dyrare än nya snabbspår

Rusta upp stambanorna eller bygga höghastighetsjärnväg, det är frågan. Ta hela jättekostnaden nu eller skjuta halva framför sig? På vissa…

Läs mer!

Regeringens förhandlare ser inga alternativ

Kommunerna längs höghastighetsjärnvägen har redan lova bygga mer än 100 000 nya bostäder om projektet blir av. Även om kostnaderna har…

Läs mer!

Gemensam dansk-svensk prognos för Öresundstrafiken

En dansk-svensk expertgrupp ska under hösten göra en gemensam bedömning av trafikutvecklingen över Öresund. Initiativet kommer från…

Läs mer!

”Så kan vi rusta upp infrastrukturen”

Sveriges transportinfrastruktur ­behöver byggas ut för att stärka vår konkurrenskraft. Ett stort antal projekt skulle snabbt kunna…

Läs mer!

Nya stambanor är avgörande

Debatt För Linköpings del är en bred satsning på järnvägen av största vikt, skriver debattörerna.

Läs mer!

Starka skäl för Ostlänken

Debatt Samhällsnyttorna med Ostlänken är många och det gäller att se till helheten, skriver Göran Gunnarsson (C).

Läs mer!

Bygg Ostlänken vidare till Jönköping

DEBATT Jönköping är den enda av landets tio största kommuner som inte ligger vid ett större järnvägsstråk. Det konstaterar…

Läs mer!