Abetong förbereder sig för hög hastighet

Abetong har tecknat ett Pre-Joint Venture-avtal med det österrikiska företaget PORR AG för att utröna möjligheterna kring ett gemensamt…

Läs mer!

DEKRA Industrial AB tar hem stort prestigeprojekt

DEKRA har vunnit upphandlingen om att genomföra alla bedömningar som Anmält Organ för Trafikverkets Projekt Ostlänken. Totalt kom fyra…

Läs mer!

Storstadsoro för höghastighetståg

Förhandlingen om att få bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö att gå med på medfinansiering av utbyggnaden av höghastighetsnätet har…

Läs mer!

Station under centrum bäst för Borås

Borås stad står fast vid sin uppfattning och förordar en station under centrala Borås. Det är bara detta alternativ som uppfyller våra…

Läs mer!

Nya Resecentrum kommer allt närmare

Norrköping Snart kan Norrköpingsborna få se vilka alternativ som anses möjliga för nya Resecentrum – bygget som kostnadsberäknats till 800…

Läs mer!

Trafikverket förespråkar höghastighetsbanor

Att bygga en höghastighetsjärnväg ger betydligt större nytta än alternativet att bygga ut befintliga stambanor. Det konstaterar…

Läs mer!

"Bygg tunnel under staden"

Kommunstyrelsen står fast vid att en tunnel under staden är det bästa läget för Götalandsbanan. Nu uppmanar de Trafikverket att tänka om.

Läs mer!

Gemensam dansk-svensk prognos för Öresundstrafiken klar i december

Nu är arbetet med en gemensam dansk-svensk prognos för trafiken över Öresund igång. I december kommer slutrapporten som avgör om, hur och…

Läs mer!

Satsningen på Ostlänken fortsätter

I går presenterades statens budgetproposition. Budgeten gav fortsatt positiva besked för Norrköping gällande Ostlänken.
Regeringen skriver…

Läs mer!