SJ: Så ska Sveriges järnväg rustas för framtiden

Det behövs en högre ambitionsnivå för att komma tillrätta med det stora kapacitetsunderskottet på järnvägen och samtidigt rusta befintliga…

ökas på grund omfattande trafikering. Planerade satsningar som t ex Ostlänken, Västkustbanan, Lund-Hässleholm ökar belastningen ytterligare.

Läs mer!

Nyheter från Tyskland

”BAHN SIMULIERT LÄRMSCHUTZ FÜR FEHMARN-STRECKE”

”TYSKA JÄRNVÄGEN SIMULERAR BULLERNIVÅN FÖR SPÅRSTRÄCKAN ÖVER FEHMARN.”

”Med anledningen av Fehmarnbelttunneln går, enligt egen utsago, planering av den nya spårsträckan mellan Lübeck-Puttgarden framåt med stormsteg.

Vi vill i alla fall vara färdiga före danskarna säger järnvägens Projektledare Bernd Homfeldt vid en presentation av en ”informationsbil” i Bad Schwartau. I bilen har de monterat en ”bullernivå-simulator”. Simulatorn är utvecklad av det världskända Frauenhofer Henrich-Hertz-Institutet. Det simulerar skillnaden mellan dagens bullersituation med den nya situationen av ökad trafik både vad gäller person- och godstrafik. Tack vare nya bullerskyddsåtgärder blir den framtida trafiken tystare än dagens tågtrafik.

Denna informationsbil ska i början på 2018 göra det möjligt för medborgare/boende i regionen att skaffa sig en egen, (mer påtaglig) uppfattning över den nya bullersituationen med hjälp av hörlurar och videofilm.

Planen är att byggstarten för den nya järnvägen ska starta 2021/2022 och de räknar med 5 års byggtid.”

Lånefinansiera Ostlänken!

Kerstin Sjöberg (C) Kretsordförande Centerpartiet i Norrköpings kommun Karin Jonsson (C) Kommunalråd Norrköpings kommun Lars Vikinge (C)…

sträckan Norrköping-Stockholm. För att få största möjliga effekt av en ny järnväg behövs att hela sträckan byggs på en gång och ska tåget på

Läs mer!

Trafikverket om framtiden för Skavsta: ”Mycket osäker”

Framtiden för Skavsta flygplats är mycket osäker. Det menar Trafikverket som går vidare med sitt förslag att placera Skavsta station på en…

på höghastighetsbanan Ostlänken, som det var tänkt från början.

Myndigheten har tidigare hänvisat till att trafiken på ostlänken skulle

Läs mer!

Varje minut är viktig på Ostlänken

Debatt Ostlänken bör byggas så snabbt det går och för hastigheter upp till 320 kilometer i timmen, skriver HG Wessberg och Catharina…

byggas med en modern, men etablerad och beprövad teknik. De flesta höghastighetsjärnvägar byggs i dag för tåg som går i 300–320 km/tim. High

Läs mer!

Enkät: Två partier säger blankt nej till snabbtåg

Det råder stora menings­skiljaktigheter mellan riksdagspartierna om vilken som är den rätta vägen framåt för Sveriges infrastruktur….

, Socialdemokraterna:
”Regeringens mål är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm och Göteborg respektive

Läs mer!

Ostlänksavtalet är signerat – 55 000 nya bostäder ska byggas

Under eftermiddagen undertecknades ett smått historiskt avtal under en ceremoni i Louis De Geer konsert och Kongress.

kommuner i Östergötland och Sörmland, längs den kommande höghastighetsjärnvägen Ostlänken, avtalet med den så kallade Sverigeförhandlingen.

Läs mer!

Staten måste låna till nya stambanor

Debatt Om det ska bli som Magdalena Andersson (S) lovade inför valet 2014, att en ny järnväg mellan Göteborg och Borås ska vara klar 2030,…

och bostadsbyggande. Tågoperatörerna kommer inte att investera i höghastighetståg så länge järnvägen består av osammanhängande delsträckor.

Läs mer!

Byggstartsceremoni för Kardonbanan

Nu startar bygget av Kardonbanan, en sju kilometer lång järnväg för godstransporter, som är en förutsättning för Ostlänken. Den 13 november…

bygget av Ostlänken. Tillsammans med flytten av godsbangården från centrala Norrköping till Malmölandet, frigörs utrymme för både Ostlänkens

Läs mer!

Partisamtal väntar om snabbtåg: ”Det finns inga gratisluncher”

Centern vill se en snabbare utbyggnad av höghastighetsbanor genom lånefinansiering. Regeringen lovar att bjuda in oppositionen till samtal…

Tomas Eneroth (S).

Han betonar dock att oavsett hur höghastighetståg finansieras så måste alla partier hålla sig till det statsfinansiella

Läs mer!