Detaljplaner för Ostlänken

PLANER Företag i Slottshagen, Karlsro och Ingelsta berörs när kommunen nu drar igång detaljplanearbetet för höghastighetsjärnvägen…

Läs mer!

Nyheter från stadsplaneringsnämnden

Under stadsplaneringsnämndens sammanträde den 25 april togs det beslut om bland annat detaljplanearbetet för Ostlänken samt för option inom…

av kvarterets planlagda 15 hektar.

Ostlänken
Norrköpings kommun påbörjar nu detaljplanearbetet för Ostlänken. Stadsplaneringsnämnden ger i

Läs mer!

Tågbuller – ett problem för de boende

I landets större städer projekteras tiotusentals bostäder nära järnvägsspåren. I Norrköping till exempel planeras en ny stadsdel med 6 000…

det idag bostäder nära stambanan i Norrköping och fler planeras. När Ostlänken byggs vill kommunen bygga 6 000 nya hem i stationens närhet.

Läs mer!

Ministerbesök på miljömöte

Miljö På fredagen gästades Norrköping av miljöminister Karolina Skog (mp) som tillsammans med politiker och forskare deltog i en konferens…

i städer samt ett besök på Visualiseringscenter C där man besökte utställningen Urban Vision med fokus på Ostlänken och höghastighetståg.

Läs mer!

Miljardbygget Citybanan ska få bort förseningarna

Om tre månader står gigantiska projektet Citybanan klart. Då avlastas Stockholms centralstation och den berömda ”getingmidjan”.

Klockan 05…

10 juli invigs miljardbygget Citybanan efter åtta års byggande.

Stockholms nya järnvägsförbindelse – som kostat nära 17 miljarder kronor –

Läs mer!

Riksdagsledamot: "Alliansen kommer vända i snabbtågsfrågan"

Allianspartierna kommer att vända och säga ja till snabbtågen. Det är riksdagsledamoten Anders Åkesson (C) övertygad om. — Jag är väldigt…

.

I Jönköping och runtom i landet jobbas det hårt för att höghastighetsjärnvägen ska bli av.

— Vi lägger ned jättemycket jobb på det här.

Läs mer!

Karolina Skog: ”Det måste bli lättare att konsumera hållbart”

”Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.” Det slog Socialdemokraterna fast på sin kongress. Men hur ska det gå till?…

Det viktigaste framöver är transporterna. Vi måste bygga höghastighetsbanor, transportera mer gods på järnväg och med sjöfart. Flyget måste

Läs mer!

Smartare transporter i våra städer

Debattartikel, Norrköpings Tidningar, 21 april 2017 Idag bjuder jag in till samtal med aktörer i Norrköping om hur vi skapar hållbara…

. Dessutom ligger Norrköping längs rutten för den nya stambanan för höghastighetståg, en enormt viktig satsning för att långväga pendling

Läs mer!

Så arbetar Trafikverket med att digitalisera järnvägen

Trafikverket driver flera projekt som ska utveckla tekniken för att planera och styra tågtrafiken. Ett program, DAT, Digitalisering Av…

och verktyg skapar vi enklare, snabbare och mer transparent planering av järnvägens användning. Vi förbättrar för kunder som vill ansöka om

Läs mer!

Oppositionen kräver järnvägstunnel under jord

Om höghastighetståg ska gå genom centrala Lund måste spåren gå i en tunnel för att undvika rivning av kulturhistoriskt viktiga hus. Det…

Som Sydsvenskan tidigare berättat kan spåren till höghastighetståg mellan Lund och Hässleholm börja projekteras redan nästa år. Det fyrspår

Läs mer!