Besked i Almedalen om vem som får första höghastighetståget

Spänningen stiger i Malmö och Göteborg. Vilken av sydsvenska metropolerna ska bli först med att få höghastighetsjärnväg till Stockholm?…

Lund, Anders Almgren, kommer att framtidsspana om hur ett Sverige med höghastighetsjärnväg kommer att se ut.

För den som inte har möjlighet

Läs mer!

Tunga kommunpolitiker kritiska mot ny plan för Ostlänken

Norrköping och Linköping stämmer nu in i Nyköpings kommuns kritik och förespråkar att Ostlänken ska ha en station vid Skavsta flygplats.

.

– Det är viktigt att Ostlänken ses både som en början på höghastighetståg mellan storstäderna och som ett led i att utveckla vår region.

Läs mer!

Henrik Fritzon: HH-tunnel på plats inom femton år.

Inom femton år invigs två tunnlar mellan Helsingborg och Helsingör – en för bil och en för tåg.
Det spår regionrådet Henrik Fritzon efter…

järnvägsnätet.

För en svensk rödgrön regering är det otänkbart att bygga en HH-förbindelse som inte också innefattar en järnvägstunnel.

Läs mer!

PM Nilsson: Låna till höghastighetsbanan

När Sverige i slutet av 1800-talet byggde de banvallar som tågen kör på i dag lånefinansierades hela investeringen. Framtiden rullade på…

nedrivna ledningar som daglig följd.

Alla sakkunniga bedömare anser att ett höghastighetstågsystem fungerar bäst på en helt ny bana, rak i

Läs mer!

Skavstautredning granskar miljö och restider

Trafikverket låter experter utreda ny placering av Skavstastationen under sommaren, för att ha ett förslag att skicka på remiss i mitten av…

Skavstastation placerats på huvudspåret. Tanken har aldrig varit att höghastighetstågen ska stanna där. Däremot vissa av de snabba

Läs mer!

Flera miljarder satsas på kollektivtrafiken i Göteborg

Göteborg Två nya förbindelser över älven, flera busslinjer och åtta cykelbanor. Staten går in med miljarder för satsningar på Göteborg i…

.

Satsningar på 7,2 miljarder

Förutom att förhandla utbyggnaden av höghastighetståg ingår det i Sverigeförhandlingen uppdrag att förhandla

Läs mer!

”Förslaget ger Nyköpingsborna tätare turer till Skavsta”

Trafikverket bekräfar att en ny sträckning av bibanan från Nyköping till Skavsta är under utredning. Restiderna skulle visserligen bli…

tänker Trafikverket nu om.

– Det innebär en begränsning för både höghastighetstågen och för de snabba regiontågen. Med den lösningen måste

Läs mer!

Danska transportministern vill ha fast HH-förbindelse – men bara för bilar

Både Danmarks transportminister Ole Birk Olesen (LA) och Henrik Fritzon (S), Region Skånes ordförande, vill att en fast förbindelse mellan…

.

– Det står långt ner på min prioriteringslista att lägga ytterligare miljoner på järnvägar, när de flesta danska resenärerna använder de

Läs mer!

”Så blir snabbtåg en motor för tillväxt och innovation”

Vi lägger nu några angelägna förslag som baseras på Sverigeförhandlingens regiondialoger.

. Ingen kommun kan luta sig tillbaka i tron att tåget ensamt löser allt.

Läs också

Höghastighetstågen behövs för en hållbar framtid

Genom

Läs mer!

Kolmårds-tunneln planeras för fullt

Norrköping Nya dubbelspåret Ostlänken kommer att dras i en tunnel under Kolmården. Just nu sammanställer Trafikverket synpunkter som inkom…

buller kommer att påverka omgivningen, säger han.

BILD: Mikael Strand | Ostlänken ska byggas 2017-2028. Runt 2020-2021 beräknas bygget av

Läs mer!