Kritik mot sänkt hastighet för Ostlänken

De blir inga tågresor i 320 kliometer i timmen på Ostlänken när den byggs. Det står klart sedan Trafikverket idag lade fram sin nationella…

Kritik mot sänkt hastighet för Ostlänken

Läs mer!

Förhandlarna vill att järnvägen byggs snabbt

Sverigeförhandlingen vill se en snabb utbyggnad av höghastighetsbanan. Men förhandlarna varnar också för att det kan dröja ända till år…

i uppdrag från regeringen att finna ett snabbt genomförande av höghastighetsjärnvägen. Förhandlarna ska föreslå sträckning och stationer och

Läs mer!

Region Östergötland vill se Skavstastationen på bibana

Snart ska Trafikverket besluta angående Skavstastationens placering på Ostlänken. Nu sluter en part upp bakom Trafikverket. Region…

nya förslag att lägga Skavstastationen på bibanan i stället för Ostlänkens huvudbana pågår till den 1 september. Under september månad ska

Läs mer!

Bygg ut järnvägen i snabb takt

Debatt En snabb utbyggnad av höghastighetsbanor kan genomföras kostnadseffektivt och gör att nyttorna snabbt kan tillgodogöras, skriver…

underhåll av befintlig järnväg, utan det krävs nya spår. Förutom Botniabanan har förhållandevis lite pengar satsats på ny järnväg. Ostlänken

Läs mer!

Hur ska man dra nytta av Ostlänken?

Östergötland Region Östergötland vill ta ett samlat grepp över arbetet med att ta tillvara fördelarna som Ostlänken kan innebära för…

på en bibana mellan Nyköping och Skavsta. Stationen placeras så att det i framtiden är möjligt att också höghastighetstågen kan stanna där.

Läs mer!

Kommunstyrelsen 28 augusti

Yttrande över Trafikverkets förslag till ny bibana till Stockholm Skavsta flygplats finns med på dagordningen när kommunstyrelsen…

. Samtidigt menar man att förslaget försenar Ostlänken.

– Den förståelse och acceptans för projektet Ostlänken som kommunen har varit med

Läs mer!

Då blir det byggstart för Ostlänken

Norrköping Upphandlingen är inte klar ännu, men en byggstartsceremoni för Kardonbanan är planerad till mitten av november.

.

Ostlänksbygget gör Kardonbanan ännu viktigare. För att höghastighetsjärnvägen ska få plats måste den nuvarande godsbangården flyttas. På

Läs mer!

Snart beslutsdags för höghastighetstågen

Ledare.
Med en vårspurt i högt tempo och storstadsförhandlingarna om kommunala bostadsåtaganden och kollektivtrafik avprickade, har Sverigeförhandlingen lagt grunden för statsmakternas vägval när det gäller framtidens kommunikationer och mönster för stadsbyggnad.

Läs mer!

Sträckan Järna och vidare söderut

Nu när avtalen mellan Linköpings kommun och Sverigeförhandlingen om Ostlänken färdigförhandlade efter en längre process och diverse…

del av ett system för höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg respektive Malmö. Höghastighetsjärnvägen planeras för persontåg i

Läs mer!

Ostlänken: Nu vill Trafikverket ha synpunkter på Skavsta-förslaget

Trafikverket utreder en flytt av Ostlänkens planerade station vid Skavsta flygplats till en ny bibana. Nu kallar Trafikverket till samråd…

är avsedd för höghastighetstågen och tanken är att de ska gå väldigt snabbt. Enligt detta förslag svänger inte höghastighetstågen in till

Läs mer!