Järnväg under jord i centrala Lund ska utredas

Lunds kommun ska själv finansiera en studie om framtida järnvägstunnel. 2,5 miljoner kronor avsätts till detta nästa år och lika många 2020.

att Lund-Hässleholm är nästa sträcka som ska projekteras för höghastighetståg, och ägna den utredning som kvintetten vill avsätta pengar för

Läs mer!

Därför dröjer det med höghastighetståg i Sverige

Sverige betalar hellre tillbaka på statsskulden än använder de pengarna till att investera i en höghastighetsbana. Med den traditionella…

vara 320 kilometer i timmen. Då skulle Sverige få en höghastighetsjärnväg, enligt fransk förlaga. Kostnaden har av Trafikverket beräknat

Läs mer!

Marocko invigde Afrikas första höghastighetslinje

Marockanska kungen Mohammed VI och Frankrikes president Emmanuel Macron deltog i en ceremoni i Tanger den 15 november i samband med…

Marocko invigde Afrikas första höghastighetslinje

Läs mer!

Sverige har inte råd att säga nej till snabb järnväg

Debatt Motstridiga besked från Trafikverket äventyrar hela den planerade höghastighetsbanan Stockholm-Göteborg-Malmö. Nu måste partierna…

politikerna lägga partipolitiken åt sidan och komma överens om att bygga en höghastighetsjärnväg för minst 320 km/h.

För att inte skjuta

Läs mer!

Nu tar Greater Copenhagen nästa steg 


En tunnel mellan Danmark och Hamburg och en väl digitaliserad region. Det är några av satsningarna som Heino Knudsen ska driva framåt för…

i Öresund 
Projektet med att bygga en tunnel för både motor- och järnvägstrafik under Fehmarn Bält-sundet har planerats i många år. Men

Läs mer!

Italiensk godsservice med höghastighetståg startklar

Statliga italienska järnvägsoperatörens dotterföretag Mercitalia presenterade sin nya snabba höghastighetsservice för godstransporter vid…

Italiensk godsservice med höghastighetståg startklar

Läs mer!

Ledare – Förfallen infrastruktur är ett politiskt misslyckande

Text: John Hardwick

Här har vi ett reportage om reinvesteringen av den så kallade Getingmidjan i Stockholm. En första etapp är avslutad…

också att 193 miljarder kronor skall användas till nya järnvägsprojekt inom perioden. Det är nya järnvägar Göteborg-Borås, Järna-Linköping (

Läs mer!

Stopp för studie om nytt tågstopp i Jönköping

Trafikverket stoppar lokaliseringsstudien om Jönköping som knutpunkt för höghastighetståg. Beskedet oroar politiker i kommunen.
– Detta är…

I decennier har arbetet pågått för att få en höghastighetsjärnväg i södra Sverige och att Jönköping ska bli en av knutpunkterna. Nu står

Läs mer!

Prioritera Borås–Göteborg

I dag finansieras transportinfrastruktur via anslag, budget för budget – år för år. Men det lämpar sig inte för nya stambanor, anser…

tar bilen. Med en modern dubbelspårig järnväg kan restiden mer än halveras.

En höghastighetsjärnväg mellan våra tre storstäder gynnar

Läs mer!

Lägre hastighet för Ostlänken – byggs för 250 km/h

Nu sätter Trafikverket ner foten när det gäller hastigheten för den tilltänkta höghastighetsjärnvägen Ostlänken.

km/h ändå mycket bra och med den ökade kapaciteten Ostlänken innebär ges goda förutsättningar för ökad integration mellan Östergötland och

Läs mer!