Höghastighetståg för klimatets skull

Debatt Motståndare till höghastighetståg använder argumentet att de är olönsamma, eftersom det skulle bli för få resande och att banorna är…

är inte rimligt att bygga elväg när det redan finns eldriven järnväg.

Att bygga vägar för att klara samma trafikmängd som järnväg är långt

Läs mer!

Ta tåget ut i världen

Debatt Om Sverige och Europa ska kunna nå de globala klimatmålen måste flygandet minska, och Sverige borde därför satsa på snabbtåg,…

kan då inte Sverige?

I EU, Sveriges riksdag och i Norrköping driver Miljöpartiet på för klimatansvar och bättre tåg. Utöver att bygga för

Läs mer!

Risk för ökad lastbilstrafik över sundet

Fehmarn Bält-förbindelsen – den nya tunneln mellan Danmark och Tyskland – kommer att förändra logistiksystemen även i Sverige. Om ingenting…

vill bygga en vägtunnel till Helsingör, med en eventuell järnvägsförbindelse för persontåg. Landskrona vill bygga en järnvägsförbindelse,

Läs mer!