”Ge svenskarna friheten att ta tåget ut i Europa"

Lämna Sverige på kvällen och vakna utvilad i exempelvis Hamburg, Berlin, Frankfurt eller Bryssel på morgonen. Det är dags att koppla upp…

i spetsen – har åsamkat vårt järnvägsnät i allmänhet och den ännu inte påbörjade utbyggnaden av nya banor mellan storstäderna i synnerhet.

Läs mer!

HG får inte åka med tåget – men visst kommer han att få rätt

Foto: Borås stad

Handslaget i Borås 2016: HG Wessberg (t h) med kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) (t v).

Han hade så sett fram…

gården i Ulricehamn. Han hoppades en dag få åka med sitt svenska höghastighetståg. Det blir nu varken det ena eller andra.

HG Wessberg –

Läs mer!

Partiförhandlingar om snabbtåg "i närtid"

Sverige

Di.

Det var alliansregeringen som lanserade förslaget om en ny höghastighetsjärnväg men partierna är inte ense om den nuvarande regeringens

Läs mer!

Uppgifter: MP och LO vill pressa Löfven om snabbtåg

Klimatminister Isabella Lövin (MP) har hållit enskilda samtal med LO-chefen Karl-Petter Thorwaldsson om hur de ska övertyga Stefan Löfven…

Thorwaldsson om hur de ska övertyga Stefan Löfven att finansiera höghastighetståg med lån. Det rapporterar Aftonbladet med hänvisning till

Läs mer!

Snabba på utbyggnaden!

Mats Johansson (S) Regionstyrelsens ordförande i Östergötland Göran Gunnarson (C) Regionråd och ordförande i Trafik- och…

, vilket ökar den ekonomiska tillväxten.

Sverige behöver nya stambanor för höghastighetståg, men beslut om hur snabbt de ska byggas ser ut

Läs mer!

Transeuropa (DK) v. 11

VELKOMMEN TIL DENNE UGES UDGAVE AF TRANSEUROPA & LETBANEMAGASINET, HVOR DU KAN LÆSE FLG:

Forberedende anlægsaktiviteter fremrykkes på Femern Bælt * ØRESUNDSREGIONENS STILSTAND * Det første forbedrede Øresundstog er klar til afgang * RUNNING ON GLASS-FIBRE

TRANSEUROPA. UGE 11

Ny rapport om samverkan och ledarskap i Sverigeförhandlingen

Att leda projekt och processer anses vara en svensk specialitet. I en ny studie från Vinnova av Sverigeförhandlingen om…

– en studie av samverkan och ledarskap i Sverigeförhandlingen om höghastighetståg 2016-2017”. Rapporten kartlägger Sverigeförhandlingens

Läs mer!