Nordiskt samarbete ger unika fördelar för transportstrategi

Det nordiska samarbetet betyder mycket för den strategiska utvecklingen av infrastrukturen mellan länderna.

och utbildare – alla som har järnvägen som yrkesområde. Elmia Nordic Transport Infrastructure är den nya transportmässan som tar ett

Läs mer!

Uppdrag att intensifiera arbetet med att främja intermodala järnvägstransporter – Regeringen.se

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att intensifiera arbetet med att främja intermodala järnvägstransporter i syfte att öka andelen…

om innovativa lösningar och ny teknik som kan bidra till fler intermodala godstransporter som inkluderar järnväg, inklusive automatiserad

Läs mer!

"Underhållet borde ha prioriterats tidigare"

Under året har tågförseningar drabbat resenärer och godstrafiken. Trafikverket ökar nu insatserna för att underhålla järn­vägen. – Med…

tidigareläggs i planen, bland andra Göteborg–Borås, Sydostlänken, Ostlänken och Ostkustbanan Gävle–Kringlan.

– De fanns med i vårt 10

Läs mer!

Skenande it-kostnader på Trafikverket – två miljarder dyrare än beräknat

Trafikverket får nu svidande kritik för sitt införande av ett nytt signalsystem för järnvägen. Framför allt är det utvecklingskostnaderna…

Rail Traffic Management System, ERTMS, vilket ska ske senast 2030. Tanken är att samtliga EU-stater ska införa ERTMS för att underlätta

Läs mer!

Löfven invigde bygget av Norrbotniabanan

Ekonomi Statsminister Stefan Löfven (S) tog det första spadtaget när Norrbotniabanan började byggas i Umeå. Järnvägen ska halvera restiden…

ska gå, eftersom detaljplanen inte har vunnit laga kraft. Men infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) säger att byggstarten sänder en viktig

Läs mer!

Mats Lithner: Höghastighetsjärnväg behövs för bättre punktlighet

Den planerade höghastighetsbanan behövs för att klimatsäkra transportsektorn. En modern järnväg med spårsystem för en topphastighet på 320…

Den nya höghastighetsbanan som planeras, 73 mil ny järnväg, ska gå mellan Malmö, Göteborg och Stockholm och trafikeras med höghastighetståg

Läs mer!

Jonas Svartlok: Höghastighetståg är enda vägen framåt

Om Sverige på allvar ska hålla sig kvar i framkanten av klimat- och miljöhänsyn är tåg för hastigheter på minst 300 kilometer i timmen den…

med viss förvåning Håkan Noréns inlägg angående höghastighetstågens miljöpåverkan.
Visst förbrukar tåg med högre hastigheter mer energi, det

Läs mer!

Tusentals nya byggjobb på storbygget

Ostlänken är ett gigantiskt projekt som ska vara färdigbyggt år 2034. Totalt kommer de ge cirka 10 000 byggjobb.

. Men även andra yrkesgrupper kommer att behövas för att bygga Ostlänken. Bland annat snickare och betongarbetare. Vilka yrken det handlar

Läs mer!

Byggjobbare och maskiner banar väg för Ostlänken

15 mil spår, 2 mil tunnlar och 200 broar. Ostlänken är ett gigantiskt projekt, som precis har smygstartat. Vi tog oss till första etappen:…

är att frigöra utrymme för Ostlänkens spår genom Norrköping.
– Kardonbanan kommer också att kopplas till Ostlänkens huvudspår, berättar

Läs mer!

”Att hävda att höghastighetståg är ett skrytbygge vittnar om grov okunskap.”

Över hela jorden byggs höghastighetsnät med rasande fart. Att som Liberalerna förespråka att Skåne och resten av Sverige ska vara…

ska få kortare restider till Malmö och Kastrup genom att byta till höghastighetståg i Hässleholm.
Gilbert Tribo anser att de problem med kö

Läs mer!