Fel att prioritera höghastighetståg menar SD

På SvD debatt menar fem företrädare för SD att satsningen på höghastighetståg är en felprioritering. De samhällsekonomiska aspekterna av…

, har kommit överens om att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas.

Höghastighetstågen är tyvärr ingenting mer än ett

Läs mer!

Ny järnvägsförbindelse – Stockholm-Hamburg på fem timmar

Den nya tåg- och biltunneln mellan Danmark och Tyskland kan få fart på tågresandet från Sverige till kontinenten – i framtiden kan…

Ny järnvägsförbindelse – Stockholm-Hamburg på fem timmar

Läs mer!

”Vi behöver inte bara bättre utan också mer järnväg” Debattinlägg · MP och Västsvenska handelskammaren: ”Även om vi rustar upp befintlig järnväg så kvarstår kapacitetsbristen, det är helt enkelt för trångt på spåren”

”På sikt kan en höghastighetsjärnväg skapa en gemensam arbetsmarknad, med stora effekter på sysselsättning och ekonomisk utveckling i hela…

Trots sin storlek och relativa närhet saknar dessa en järnväg mellan sig. En höghastighetsjärnvägsstation har dessutom ett betydligt större

Läs mer!

Var är visionerna för framtidens transporter?

Nästa generations transportlösningar har utifrån ett tekniskt perspektiv kommit långt – exempelvis elvägar, höghastighetståg och helt nya…

om nödvändigheten av att upprusta befintlig infrastruktur på järnväg. Debatten om höghastighetsbanan har helt trängt undan diskussioner om

Läs mer!

Personalbrist hotar jättesatsning på järnväg | SvD

420 miljarder kronor på ny järnväg, nya tunnelbanor och nya banor för höghastighetståg. Flera gigantiska spårsatsningar är på gång – nästan…

Läs mer!

Sågas av experter – nu ska snabbtågen bli verklighet

Göteborg och Stockholm på två timmar. Malmö-Stockholm på två och en halv.

Så såg uppdraget ut när regeringen Fredrik Reinfeldt 2014…

Sverigeförhandlingen för att utreda förutsättningarna för ”Sveriges första höghastighetsjärnväg” mellan landets tre största städer.

Läs mer!

Upp på banan Stockholm

Kanske är det Göran Persson som bäst ringat in Stockholms motstånd till ny och rakare räls i Sverige. Den tidigare statsministern sa i en…

hotar tunga intressen i Stockholm.
Perssons kritik mot nya banvallar för höghastighetståg är ett eko från ganska breda kretsar i Stockholms

Läs mer!

Industrin med på tåget – dags att öka hastigheten

Bild från då statsminister Stefan Löfven besökte Ovako 2017.

Med en regering på plats är det hög tid att ta tag i viktiga reformer. Inte…

i vägar och järnvägar ska fullföljas, nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas och järnvägen i norra Sverige ska byggas ut.

Läs mer!