Regeringen satsar 50 miljoner på nattåg ut i Europa

Det måste bli enklare att ta tåget ut till kontinenten, tycker regeringen. Därför satsar de nu 50 miljoner kronor på nattåg i den kommande…

att Trafikverket får i uppdrag att se på möjligheterna, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

De 50 miljoner

Läs mer!

Skulden för liten, Sverige. Våga satsa.

Istället för att skriva försvarstal borde regeringen investera.

om – ska regeringen bland annat verka för nya stambanor för höghastighetståg samt en rejäl upprustning av den befintliga järnvägen.
Varför

Läs mer!

Nu börjar bygget av tunneln till Tyskland

Ta tåget till från Malmö till Hamburg på tre timmar? Snart kan det bli verklighet. Nu har danskarna tagit beslut att börja bygga tunneln mellan Danmark och Tyskland.

Läs mer!

Nu börjar bygget av tunneln till Tyskland

Ta tåget till från Malmö till Hamburg på tre timmar? Snart kan det bli verklighet. Nu har danskarna tagit beslut att börja bygga tunneln mellan Danmark och Tyskland.

Läs mer!

Dagens Nyheter

År 2035 kan Sverige ha höghastighetståg som under rusningstid avgår var sjätte minut från Stockholm söderut. Tågen går i 320 kilometer i timmen på nya spår och det tar 2 timmar till Göteborg och 2,5 timmar till Malmö. De kortare restiderna får under ett år tre miljoner passagerare att byta ut inrikesflyget mot tåget.

Läs mer!

Två timmar till Göteborg – så fort kan det gå om Sverige får höghastighetståg

År 2035 kan Sverige ha höghastighetståg som under rusningstid avgår var sjätte minut från Stockholm söderut.
Tågen går i 320 kilometer i…

Två timmar till Göteborg – så fort kan det gå om Sverige får höghastighetståg

Läs mer!

”Vi hjälper gärna till med århundradets tillväxtchans”

Näringslivet i östra Götaland ser bygget av höghastighetsbanan från Stockholm till Göteborg och Malmö som århundradets tillväxtchans. Vi…

av höghastighetsjärnvägen, och stämmer in i välkomnandet av infrastrukturministerns öppning för alternativa finansieringsformer. Tiden är en

Läs mer!

DN Debatt. ”Knyt ihop Malmö, Köpenhamn och Hamburg med bra järnväg”

DN DEBATT 20/3. Den nyligen beslutade Fehmarn bält-förbindelsen kommer att förkorta restiderna kraftigt och knyta ihop norra Tyskland med…

– och persontrafiken över Fehmarn-bält väntas öka.


Snabba höghastighetståg mellan Sveriges storstäder, med koppling vidare till

Läs mer!

Långsam utbyggnad av järnväg hämmar tillväxten

DEBATT. Vi kan inte låta utvecklingen pausa i 20 år medan vi väntar på Trafikverkets förslag om järnvägens dragning och stationernas…

att rusta upp den befintliga järnvägen; något som många kritiker till nya stambanor förordar. Med en modern järnväg kan korridoren knytas

Läs mer!

Bane Danmark uppgraderar järnvägssträckningen Köpenhamn – Ringsted

I maj öppnar den nya järnvägssträckningen mellan Köpenhamn och Ringsted. Från Ringsted mot Fehmarn håller Bane Danmark på att uppgradera…

mellan Köpenhamn och Ringsted. Från Ringsted mot Fehmarn håller Bane Danmark på att uppgradera järnvägen för den kommande Femern-

Läs mer!