Nya besked om kostnaderna för Ostlänken

Trafikverket uppger att projektet Ostlänken just nu ligger 10 miljarder kronor över den kalkyl som låg till grund för besluten i Nationell…

att Ostlänken ska byggas med centrala stationslägen och inom tidplan. I Norrköping finns det en stor politisk enighet både kring Ostlänken

Läs mer!

Redan 1800-talets politiker förstod att tåg lönar sig

Bygget av en höghastighetsbana måste komma igång snabbt. Målet måste vara att den står klar under 2030-talet, skriver Henrik Fritzon (S)…

, målår eller ambitionen vad gäller hastighet på banorna nämns. Infrastrukturministern avser dock att bjuda in till partisamtal om

Läs mer!

Infrastrukturdepartementet på plats – Regeringen.se

I dag bildas det nya Infrastrukturdepartementet. I det nya departementet kommer arbetet kring infrastruktur, digitalisering och energi att…

och modernisera Sverige, kommer att ske nu, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Departementets arbete kommer att vara en viktig del

Läs mer!