​Nattågstrafik till Europa och stambanefinansiering

Vi har en föråldrad järnväg. Som Crister Fritzson framhöll på DI Debatt den 12…Därför är det glädjande att maskineriet för att snabbare få nya stambanor på plats, genom finansiering utanför anslagsbudgeten, nu äntligen kommit igång.

Läs mer!