Beslut om ny stambana är möjligt inom två år

Handelskammaren Jönköpings län, pratade vikten av ny stambana tillsammans med regionens näringsliv. ”Ny stambana…– För oss är det självklart värdefullt att få en personlig träff med ansvarig minister. Infrastruktur och goda kommunikationer är kanske den enskilt

Läs mer!

Ostlänken – Region Östergötland vill se centralt placerad station i Linköping

Ostlänken – Region Östergötland vill se centralt placerad…skriver i ett remissvar till Trafikverket angående Ostlänken att det är viktigt med en centralt placerat resecentrum.

Läs mer!

Byggstart för Ostlänken mellan Järna och Norrköping

Byggstart för Ostlänken mellan Järna och Norrköping Den nya stambanan dras genom Norrköping….Trafikverkets besked om byggstart betyder att den nya stambanan dras genom Norrköping, men att spåren och stationen flyttas några hundra meter norrut.

Läs mer!

Bygg höghastighetsjärnvägen nu

1854 var Sverige ett av Europas fattigaste länder. Infrastrukturen var eftersatt och industrialismens utveckling var…men ekonomiskt vidlyftigt beslut: Ett stamnät av järnvägar skulle byggas kors och tvärs genom landet.

Läs mer!

Ostlänken i Linköping än så länge ett oskrivet blad

Ostlänken i Linköping än så länge ett oskrivet blad I februari…inlett förhandlingarna om höghastighetsjärnvägen Ostlänkens dragning i Linköping.

Läs mer!

Nya centralstationens läge får stor betydelse

Nya centralstationens läge får stor betydelse Ostlänken är inte bara ett statligt järnvägsbygge….2020 är ett viktigt år för att Ostlänken ska bli verklighet i Linköping.

Läs mer!

Äntligen byggstart för Ostlänken

Äntligen byggstart för Ostlänken Äntligen skall Ostlänken byggas från Norrköping….

Läs mer!