Anders Åkesson: "Höghastighetståg är nödvändiga för klimat- och transportmål."

Detta är en opinionstext av en fristående kolumnist. Åsikterna är skribentens egna.

Läs mer!

Uppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg Diarienummer: I2020/01828/TP

Uppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg Diarienummer: I2020/01828/TP Regeringsuppdrag…kompletterande uppgifter
angående nya stambanor för höghastighetståg för sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö

Läs mer!

Januaripartierna överens om nästa steg mot höghastighetståg

Trafikverket får i uppdrag att gå vidare med planerna på nya stambanor för höghastighetståg. Det har regeringen och samarbetspartierna C och…

Läs mer!

Då kan beslutet om Ostlänken klubbas

Ostlänkens anslutning till södra stambanan behöver förläggas väster om Vikingstad för att den

Läs mer!

Norrköping står inför avgörande beslut om Ostlänken

Norrköping står inför avgörande beslut om Ostlänken Publicerad 16 juni 2020 16:12 I samband med att…Beslutet är viktigt för att planering och byggnation av Ostlänken ska kunna fortsätta och tågen ska kunna börja rulla

Läs mer!

Ny järnväg Borås–Jönköping ett måste

Att bygga en modern och sammanhängande järnväg, ibland kallad höghastighetsjärnväg, mellan landets folkrikaste regioner är knappast någon revolution.

Läs mer!