Öka takten för våra nya stambanor

Ytterligare beslutade delsträckor är Hässleholm–Lund och Göteborg–Borås.

Läs mer!

205 miljarder räcker inte för att bygga höghastighetsjärnväg

205 miljarder räcker inte för att bygga höghastighetsjärnväg Sverigeförhandlingen behöver omprövas avseende antal stationer och…Den systemutformning som Sverigeförhandlingen har tagit fram behöver ses över och omprövas avseende

Läs mer!