Nattågens återkomst i Europa

När den tyska tågjätten Deutsche Bahn upphörde med sina nattåg sågs det som ytterligare ett tecken på att nattågen saknade framtid. Nu finns flera tecken på att nattågstrafiken i Europa kommer att öka de närmaste åren. För inte så länge sedan såg det ut som om Europas nattåg var på väg att sändas till historieböckerna – en anakronism kvar från tiden innan lågkostnadsflyget gjorde världen mycket ”mindre”.

Läs mer!