Ny järnväg Borås–Jönköping ett måste

Att bygga en modern och sammanhängande järnväg, ibland kallad höghastighetsjärnväg, mellan landets folkrikaste regioner är knappast någon revolution.

Läs mer!