Nya besked om kostnaderna för Ostlänken

Trafikverket uppger att projektet Ostlänken just nu ligger 10 miljarder kronor över den kalkyl som låg till grund för besluten i Nationell…

att Ostlänken ska byggas med centrala stationslägen och inom tidplan. I Norrköping finns det en stor politisk enighet både kring Ostlänken

Läs mer!