Öka takten för våra nya stambanor

Ytterligare beslutade delsträckor är Hässleholm–Lund och Göteborg–Borås.

Läs mer!

205 miljarder räcker inte för att bygga höghastighetsjärnväg

205 miljarder räcker inte för att bygga höghastighetsjärnväg Sverigeförhandlingen behöver omprövas avseende antal stationer och…Den systemutformning som Sverigeförhandlingen har tagit fram behöver ses över och omprövas avseende

Läs mer!

Rapport: 205 miljarder räcker inte för den höghastighetsjärnväg som politikerna önskar sig

Det är i praktiken omöjligt att klara av att bygga den planerade 68 mil långa höghastighetsjärnvägen som den var tänkt om prislappen ska…

Läs mer!

Höghastighetsbanorna dyrare än beräknat

beräknat Anläggning: Att bygga nya stambanor för höghastighetståg kommer att bli dyrare än man beräknat.

Läs mer!

Järnvägsfrågor i fokus

Hur kommer Mölndal förändras för mig som Mölndalsbo?

När både Götalandsbanan till Borås och Västlänken är byggda kommer Mölndal

Läs mer!

EU måste investera i tåginfrastruktur här och nu

Det är tveklöst nödvändigt att bygga nya stambanor för att öka kapaciteten och kunna konkurrera ur…är en långsiktig investering. Vi måste förbättra infrastrukturen på både kort sikt och lång sikt.

Läs mer!

Kommuner bör lyfta företagen ur krisen

– Det är viktigt att kunna tidigarelägga nationella infrastrukturprojekt som till exempel en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör för att ge landet en skjuts framåt, säger hon

Läs mer!

Framtidens höghastighetståg "TGV-M" tar form

Framtidens höghastighetståg ”TGV-M” tar form Alstoms nya TGV-M förväntas så…Presentationen av Alstoms framtida höghastighetståg, TGV-M:s yttre hölje nyligen på företagets fabrik

Läs mer!

Tågfärjetrafiken är viktig för Sverige

Från politiskt håll i Sverige har tågfärjetrafiken länge prioriterats ned. Det är bra att regeringen nu agerar för att skapa bättre…

Läs mer!

Hela västkusten vinner på fast förbindelse Helsingborg-Helsingör

I Greater Copenhagen-samarbetet, som Region Skåne var med och startade

Läs mer!