Leverantörsdagen lockade många

Närmare 750 deltagare från en rad olika länder kom till stora leverantörsdagen i Stockholm. Precis som förra gången var också de nordiska grannarnas motsvarigheter till Trafikverket på plats och presenterade sina kommande upphandlingar. Förmiddagens moderator, Camilla Ahston på Inköp och logistik, frågade publiken hur många som varit i Treriksröset, Smygehuk respektive Rom.

Läs mer!

Leverantörsdagen lockade många

Närmare 750 deltagare från en rad olika länder kom till stora leverantörsdagen i Stockholm. Precis som förra gången var också de nordiska grannarnas motsvarigheter till Trafikverket på plats och presenterade sina kommande upphandlingar. Förmiddagens moderator, Camilla Ahston på Inköp och logistik, frågade publiken hur många som varit i Treriksröset, Smygehuk respektive Rom.

Läs mer!

Låna till hög- hastighetstågen

Sverige och Skåne kan inte vänta på höghastighetstågen till 2064, vilket vi måste göra om det finansieras inom statsbudgeten. Våga lånefinansiera till nya stambanor, skriver S-politikerna Henrik Fritzon, Yvonne Augustin och Andreas Schönström.

Läs mer!

Låna till hög- hastighetstågen

Sverige och Skåne kan inte vänta på höghastighetstågen till 2064, vilket vi måste göra om det finansieras inom statsbudgeten. Våga lånefinansiera till nya stambanor, skriver S-politikerna Henrik Fritzon, Yvonne Augustin och Andreas Schönström.

Läs mer!

Nya besked om kostnaderna för Ostlänken

Trafikverket uppger att projektet Ostlänken just nu ligger 10 miljarder kronor över den kalkyl som låg till grund för besluten i Nationell…

att Ostlänken ska byggas med centrala stationslägen och inom tidplan. I Norrköping finns det en stor politisk enighet både kring Ostlänken

Läs mer!

Redan 1800-talets politiker förstod att tåg lönar sig

Bygget av en höghastighetsbana måste komma igång snabbt. Målet måste vara att den står klar under 2030-talet, skriver Henrik Fritzon (S)…

, målår eller ambitionen vad gäller hastighet på banorna nämns. Infrastrukturministern avser dock att bjuda in till partisamtal om

Läs mer!

Infrastrukturdepartementet på plats – Regeringen.se

I dag bildas det nya Infrastrukturdepartementet. I det nya departementet kommer arbetet kring infrastruktur, digitalisering och energi att…

och modernisera Sverige, kommer att ske nu, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Departementets arbete kommer att vara en viktig del

Läs mer!

Regeringen satsar 50 miljoner på nattåg ut i Europa

Det måste bli enklare att ta tåget ut till kontinenten, tycker regeringen. Därför satsar de nu 50 miljoner kronor på nattåg i den kommande…

att Trafikverket får i uppdrag att se på möjligheterna, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

De 50 miljoner

Läs mer!

Skulden för liten, Sverige. Våga satsa.

Istället för att skriva försvarstal borde regeringen investera.

om – ska regeringen bland annat verka för nya stambanor för höghastighetståg samt en rejäl upprustning av den befintliga järnvägen.
Varför

Läs mer!

Nu börjar bygget av tunneln till Tyskland

Ta tåget till från Malmö till Hamburg på tre timmar? Snart kan det bli verklighet. Nu har danskarna tagit beslut att börja bygga tunneln mellan Danmark och Tyskland.

Läs mer!