Debatt: Investera Sverige genom krisen

Nu vore till exempel tillfälle att skynda på planerna för nya, moderna stambanor genom Sverige. En enormt viktig investering som…Även andra stora infrastruktursatsningar såsom upprustning av befintlig järnväg och väg, fiberuppkoppling i hela landet och utbyggnad

Läs mer!

Anläggningsarbete på Fehmarn Bält-förbindelsen startar vid årsskiftet

Anläggningsarbete på Fehmarn Bält-förbindelsen startar vid årsskiftet 2029 väntas…Bild: Femern A/S Anläggningsarbetet vid Fehmarn Bält-förbindelsen kommer att starta den 1 januari 2021.

Läs mer!

Replik: Sverige behöver höghastighetståg

Replik: Sverige behöver höghastighetståg Men Trafikverkets ”nya stambanor” är föråldrade och moderna högpresterande koncept…Men Trafikverkets ”nya stambanor” är föråldrade och moderna högpresterande koncept

Läs mer!

Många synpunkter om Ostlänken

Många synpunkter om Ostlänken När Trafikverket genomförde ett av sina samråd…myndigheter till ett flertal samråd när det gäller Ostlänkens dragning i olika avsnitt.

Läs mer!

Skanska bygger del av HS2, Storbritanniens nya höghastighetsjärnväg, HS2

Skanska bygger del av HS2, Storbritanniens nya höghastighetsjärnväg, HS2 Skanska har, som en del av ett joint venture…delen av den första fasen av Storbritanniens nya höghastighetsjärnväg. Skanska kommer att inkludera 1,12 miljarder, brittiska

Läs mer!

Höghastighetståget till Stockholm får 2,05 i restid – Göteborgs central behöver bygga längre perronger

I den tysta blir planeringen för höghastighetsjärnvägen allt mer konkret:
Tre höghastighetståg i timmen beräknas gå mellan Stockholm och…

Läs mer!

Trots osäkerheten – här stakar kommunen ut plats för höghastighetsbanan

Planerna på att bygga en höghastighetsbana genom Sverige gick i stå under förra året…. Flera partier har meddelat att de inte ser höghastighetståg som en väg framåt för Sveriges infrastruktur, samtidigt

Läs mer!

Förstudien om järnvägstunnel genom Lund klar

Foto: Lunds kommun Nu är förstudien ”Järnväg i tunnel genom Lund”klar där man jämfört ett…Syftet med utredningen har varit att ta fram jämförande kostnadskalkyler för järnväg i markplan och järnväg i tunnel och att analysera

Läs mer!

Utreder vilka järnvägssträckor som får höjd maxhastighet

Sträckor där det planeras för höghastighetståg ingår inte i utredningen.

Läs mer!

Förslaget: Ostlänken på pelare genom Linköping

fått många förslag från allmänheten. Bland annat järnväg på pelare. Ett annan vill ha stationen utanför…staden och även hur man kan anpassa Ostlänken till stambanan.

Läs mer!