Redan 1800-talets politiker förstod att tåg lönar sig

Bygget av en höghastighetsbana måste komma igång snabbt. Målet måste vara att den står klar under 2030-talet, skriver Henrik Fritzon (S)…

, målår eller ambitionen vad gäller hastighet på banorna nämns. Infrastrukturministern avser dock att bjuda in till partisamtal om

Läs mer!