Regeringen bjuder in till förhandlingar om snabbtåg

Regeringen bjuder in till nya förhandlingar om höghastighetstågen. Ett förslag till finansiering finns färdigt och kommer att presenteras för de andra partierna på första mötet i januari.

Läs mer!