Uppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg Diarienummer: I2020/01828/TP

Uppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg Diarienummer: I2020/01828/TP Regeringsuppdrag…kompletterande uppgifter
angående nya stambanor för höghastighetståg för sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö

Läs mer!