Hållbar tillväxt med utbyggda stambanor

2022-03-22

Sträckan mellan Borås och Göteborg är den tredje största pendlingssträckan i Sverige och varje dag reser 13 000 personer mellan städerna för att arbeta eller studera. Med utbyggd stambana hade arbetsmarknadsregionen varit ännu större och tillväxten än mer hållbar. Det säger Anders Glemfelt som är näringslivsdirektör i Borås.

När bedömer du att nya stambanor behöver vara på plats?

— I förrgår. Vi är för sent ute, det har det varit sedan start. Om persontrafiken mellan Göteborg och Borås hade varit robust så hade vi haft en mycket större arbetsmarknadsregion redan för tio år sedan. Nu kör vi ju buss, istället för tåg. Det fungerar, men det är väldigt mycket folk som ska transporteras. Och ska vi bygga ett hållbart samhälle så måste vi få ner biltrafiken, och är det ett elektrifierat alternativ vi vill ha, då är ju järnvägen det bästa alternativet.

Vilken betydelse har nya stambanor för resor till och från Borås?

— Stambanorna kommer att få väldigt stor betydelse, den kan inte överskattas. Och det blir ännu bättre när vi kan binda ihop Borås med Jönköping. Det är dessutom hållbart. Idag får man flyga till Stockholm om det ska gå snabbt, och tåget ofta tar tre och en halv timma. Med nya stambanor tar resan under två timmar om man reser från Borås till Stockholm vilket då blir det snabbaste resesättet. För näringslivet har det stor betydelse. Detsamma gäller för distansen Göteborg-Borås, med ett tåg i kvarten hade vi inte behövt några bussar. När man vinner tid kan man bo på ett ställe och jobba på ett annat.

Om de nya stambanorna uteblir – påverkar det sysselsättningen i Borås?

— Ja, det påverkar. Det blir kontraproduktivt mot det samhälle vi vill skapa, ett samhälle som är hållbart och gränslöst och där vi kan förflytta oss. Ju snabbare transporter desto mer gagnar det ett fritt och öppet samhälle som i sin tur gynnar tillväxtekonomin. I framtiden behöver vi kunna flytta på kompetensen. I Borås har vi till exempel brist på IT-utvecklare på grund av den växande e-handeln, och en lösning är att flytta på kompetensen. Det är betydligt besvärligare att flytta på företag och det är ju inte heller önskvärt eftersom det skulle hämma hela den regionala utvecklingen.

Vilket är det främsta argumentet ur ett näringslivsperspektiv, att bygga stambanor för Borås?

— Det främsta är att det skapar hållbar tillväxt. Vi får nya hållbara jobb i Sverige där vi kan exportera och nå ut på världsmarknaden med produkter som hjälper andra länder att bli mer hållbara. Vi tittar redan idag på alternativa, hållbara transportsätt med el och laddningsbara batterier. Men det är klart att det hade varit ännu bättre om det gick på tåg.

Av: Carin Malmberg